Giroflex Cradle to Cradle

Giroflex hecht veel waarde aan een efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie. Zelfs na afloop van de levensduur van het product. Bij de productie worden materialen gekozen die kunnen worden gerecycled. Al bij het ontwerp wordt ongemengd materiaal voorzien dat bij de recycling kan worden gescheiden. Vaak zijn de gebruikte materialen reeds gerecyclede grondstoffen. Zo ontstaan er duurzame producten met een lage belasting voor het milieu.

Onder andere de Giroflex 151, 434 en 656 neemt deze criteria in acht en beschikt over het Cradle to Cradle-certificaat. De sinds 2010 geleidelijk bij Giroflex geïmplementeerde “Cradle to Cradle”-filosofie past het op natuurlijke hulpbronnen gerichte denken ook toe op het design- en productieproces. De hele levenscyclus van het product wordt vastgelegd; ook bij alle partners en leveranciers die met de productie en de producten te maken hebben.

“Cradle to Cradle” is een integrale benaderingswijze. De aanbieder van zulke gecertificeerde producten geeft daarmee aan dat hij recyclebare materialen opnieuw gebruikt, het energie-, materiaal- en waterverbruik vermindert, de CO2-uitstoot zo laag en het aandeel hernieuwbare energiebronnen zo hoog mogelijk houdt, alle grondstoffen hergebruikt en zich vooral bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ecologie en duurzaamheid Giroflex

Ecologisch zinvol, duurzaam en bewust produceren, en rekening houden met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, maakt sinds 1872 deel uit van de bedrijfsfilosofie van Giroflex. Deze komt tot uitdrukking in diverse producteigenschappen en bedrijfsprocedures. Met het oog op het product staat bijvoorbeeld de lange levensduur centraal. Want hoe langer een product wordt gebruikt, hoe kleiner zijn jaarlijkse ecologische voetafdruk wordt.

Een Giroflex zitmeubel kan ruim langer dan 10 jaar worden gebruikt. Daarbij maken de gebruikers voortdurend huidcontact met stoffen, kunststoffen en metalen. Alle gebruikte materialen zijn dan ook vrij van schadelijke stoffen, zodat er geen uitgassing plaatsvindt.

Giroflex korte transportafstanden hebben een positief effect. Giroflex laat geen halffabrikaten over de hele wereld transporteren, maar produceert in Zwitserland. Alleen componenten als gasveren en wielen, of onderdelen van aluminium worden gekocht van handelspartners die zo dicht mogelijk in de buurt gevestigd zijn. De complexe kunststoffen worden geproduceerd in de eigen kunststofspuitgieterij, Espisa AG, eveneens in Koblenz. Het gebruikte is de bron van het nieuwe. Daarom houdt Giroflex zich al jarenlang bezig met een verbeterde recycling van zijn producten.